Axioma Consultors Acústics, SL té l’experiència i mitjans per donar un assessorament integral en control del soroll per a l’indústria.

Serveis

Alguns dels serveis més demandats són els següents:

  • Modelització sonora predictiva de plantes industrials.
  • Redacció i assistència técnica per a Plans i programes de reducció sonora.
  • Mesura i avaluació sonora de nivells sonors interiors i exteriors segons normativa vigent.
  • Diagnosi de patologies acústiques.
  • Plans i projectes de correcció sonora i antivibratòria.
  • Estudis d’exposició sonora dels treballadors i plans d’acondicionament acústic interior.
  • Controls sonomètrics per a certificacions de qualitat.
  • Assistència técnica per a la redacción de projectes, execució i explotació.
  • Disseny, desplegament i/o gestió de monitorització sonora per entorns industrials.
Axioma Consultors Acústics © 2020