Disposem de diferents eines i dispositius de monitorizació que ens permeten adaptar-nos a les necessitats de tots els nostres clients. Segons les necessitats legals, podem oferir solucions amb dispositius certificats o solucions més econòmiques si els requeriments no són tant elevats.

Serveis

Oferim monitorització per als següents sectors/usos:

  • Elaboració de eines de cartografia acústica: mapes estratègics de soroll, mapes de soroll, mapes de capacitat acústica, plans d’acció i plans específics.
  • Servei de suport en la modelització i càlcul predictiu de mapes estratègics d’aglomeracions i infraestructures de transport.
  • Integració i normalització de cartografia acústica de municipis.
  • Assistència per a la redacció d’ordenances de soroll i reglaments relacionats.
  • Assessorament normatiu en materia d’acústica i servei de peritatge acústic.
  • Entitat d’inspecció EC-PCA i A-PCA, nivells sonors d’activitats i infraestructures, i qualitat acústica del territori.
  • Estudis de caracterització acústica i viabilitat d’actes musicals a l’aire lliure per a espais urbans.
  • Servei de control del soroll de festes major i/o actes amb reproducció electroacústica: instal·lació i gestió de limitadors, control sonomètric i/o monitorització sonora, informes d’avaluació sonora.
  • Disseny, muntatge, control i gestió de monitorització sonora a les ciutats.
  • Serveis de suport en formació especialitzada en acústica.
Axioma Consultors Acústics © 2020