Axioma Consultors Acústics, SL té l’experiència i mitjans per donar un assessorament integral en control del soroll per a l’indústria.

Serveis

Alguns dels serveis més demandats són els següents:

  • Redacció d’estudis d’impacte acústic per a la tramitació d’expedients de legalització d’activitats.
  • Diagnosi de patologies acústiques a l’edificació.
  • Estudis de la qualitat sonora d’espais.
  • Projectes d’insonorització i programes de correcció sonora.
  • Dissenys per a la millora de la qualitat acústica.
  • Assajos sonomètrics d’acústica a l’edificació.
  • Disseny, desplegament i/o gestió de monitorització sonora per obres i construcció.
Axioma Consultors Acústics © 2020