Axioma Consultors Acústics, SL té l’experiència i mitjans per donar un assessorament integral en control del soroll per al mediambient.

Serveis

Alguns dels serveis més demandats són els següents:

  • Mapes de soroll d’infraestructures de transport aeri, viari, ferroviari i aeroportuari.
  • Redacció d’estudis d’impacte acústic i assistència técnica per a projectes d’infraestructures viàries i ferroviaries.
  • Estudi i disseny de pantalles acústiques per a infraestructures.
  • Mesura i avaluació sonora d’infraestructures.
  • Disseny, desplegament i/o gestió de monitorització sonora per infraestructures.
  • Disseny, desplegament i/o gestió de monitorització sonora per obres i construcció
Axioma Consultors Acústics © 2020