Disposem de diferents eines i dispositius de monitorizació que ens permeten adaptar-nos a les necessitats de tots els nostres clients. Segons les necessitats legals, podem oferir solucions amb dispositius certificats o solucions més econòmiques si els requeriments no són tant elevats.

Monitorització en temps real

Axioma és experta en l'ús, l'instal·lació i la configuració d'una eina de monitorització en temps real i online. Aquesta eina permet al nostres clients tenir accés a les dades de soroll de forma immediata i independent. Per a més informació: EmmaDB

Sectors

Oferim monitorització per als següents sectors/usos:

  • Events
  • Indústria (amb generació d'alertes i avisos)
  • Infrastructures
  • PRL

Metrologia / Certificats

Axioma disposa de diversos sensors que estan ceritificats per fer legals i certificades. Totes les revisions i certificatos estan al dia i s'està en possesió dels corresponents certificats.

Axioma Consultors Acústics © 2020